1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Tìm kiếm các sáng kiến

Tìm kiếm các sáng kiến

Người dùng có thể tìm kiếm lại các chia sẻ, sáng kiến đã được nhân viên cập nhật trên ứng dụng Sáng kiến hoặc trên tab Chia sẻ thông tin của trang Wall theo nhiều tiêu chí như:

  • Từ khóa bất kỳ
  • Người đề xuất
  • Thời gian
  • Loại sáng kiến
  • Giá trị mang lại của sáng kiến
  • Xếp hạng
  • Trạng thái đánh giá sáng kiến

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng sáng kiến, chọn tab Sáng kiến.

Thiết lập điều kiện tìm kiếm, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Hệ thống sẽ trả về danh sách các sáng kiến thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.