1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Tìm kiếm các sáng kiến

Tìm kiếm các sáng kiến

Người dùng có thể tìm kiếm lại các chia sẻ, sáng kiến đã được nhân viên cập nhật trên ứng dụng Sáng kiến hoặc trên tab Chia sẻ thông tin của trang Wall theo nhiều tiêu chí như:

  • Từ khóa bất kỳ
  • Người đề xuất
  • Thời gian
  • Loại sáng kiến
  • Giá trị mang lại của sáng kiến
  • Xếp hạng
  • Trạng thái đánh giá sáng kiến

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng sáng kiến, chọn tab Sáng kiến.

Thiết lập điều kiện tìm kiếm, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Hệ thống sẽ trả về danh sách các sáng kiến thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan