1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Thống kê những sáng kiến được đánh giá là hiệu quả nhất

Thống kê những sáng kiến được đánh giá là hiệu quả nhất

Chương trình cho phép người dùng lọc ra các sáng kiến được đánh giá là mang lại hiệu quả cao nhất cho đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Tại phần quản lý danh sách Sáng kiến hiệu quả, nhấn vào biểu tượng

Thiết lập các điều kiện lọc, sau đó nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan