Khấu hao TSCĐ

1. Định khoản

Nợ TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TT 133)
Nợ TK 631 Giá thành sản xuất (theo phương pháp KKĐK) (TT 133)
Nợ TK 641 Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
Nợ TK 811 Chi phí khác
     Có TK 214 Hao mòn tài sản cố định 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp khấu hao TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Cuối tháng kế toán tính khấu hao của từng tài sản cố định theo 1 trong 3 phương pháp khấu hao:
  • Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
  • Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  • Khấu hao theo sản lượng.
 2. Kế toán hạch toán nghiệp vụ khấu hao và ghi sổ TSCĐ.
 3. Căn cứ vào chi phí khấu hao TSCĐ đã tính, kế toán tiến hành phân bổ chi phí khấu hao cho các đối tượng chịu chi phí như: phòng ban, phân xưởng sản xuất, sản phẩm, công trình, vụ việc, đơn hàng, hợp đồng…

3. Ví dụ

Ngày 31/01/2017, kế toán thực hiện tính khấu hao cho các TSCĐ tại đơn vị. 

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Tính khấu hao (hoặc vào tab Tính khấu hao, nhấn Thêm).


2. Chọn tháng và năm cần tính khấu hao, sau đó nhấn Đồng ý.


3. Kiểm tra lại thông tin khấu hao đã được hệ thống tự động sinh:

 • Tab Tính khấu hao: liệt kê giá trị tính khấu hao của từng tài sản.

 • Tab Phân bổ: liệt kê giá trị khấu hao của từng tài sản sẽ được phân bổ cho các đối tượng nào.


Lưu ý:
Có thể thiết lập phân bổ cho nhiều TSCĐ cùng lúc bằng cách nhấn chọn chức năng Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc. Thao tác chi tiết xem tại đây.

 • Tab Hạch toán: hạch toán bút toán hạch khấu hao TSCĐ

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc khấu hao TSCĐ được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.
 • Có thể xuất khẩu thông tin phân bổ TSCĐ ra tệp excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ.
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.