1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Khi chưa muốn đăng chia sẻ (hoặc sáng kiến), làm thế nào để tôi lưu lại những nội dung đang soạn?

Khi chưa muốn đăng chia sẻ (hoặc sáng kiến), làm thế nào để tôi lưu lại những nội dung đang soạn?

Trên giao diện soạn nội dung chia sẻ (hoặc sáng kiến), chạm vào biểu tượng  (hoặc chạm Hủy đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

Chọn Lưu bản nháp để lưu lại những nội dung đang soạn.

Lưu ý: Khi muốn đăng nội dung, nhân viên chỉ cần vào lại chức năng đăng chia sẻ (hoặc sáng kiến), hệ thống sẽ hiển thị các nội dung đã lưu.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.