1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Tôi muốn báo cáo bài viết vi phạm thì làm thế nào?

Tôi muốn báo cáo bài viết vi phạm thì làm thế nào?

Vào menu Bảng tin.

Chọn bài viết muốn báo cáo vi phạm.

Chạm vào biểu tượng icon_muiten.

IMG_0526

Chạm vào Báo cáo bài viết.

IMG_0527

Nhập nội dung báo cáo vi phạm.

Chạm vào Gửi để gửi báo cáo bài viết vi phạm cho người quản trị hệ thống.

IMG_0528

Lưu ý:

Chương trình đang mặc định sau khi báo cáo bài viết sẽ đồng thời ẩn bài viết khỏi bảng tin, để bài viết vẫn xuất hiện trên bảng tin chạm vào biểu tượng icon_gat_ios và kéo sang trái.

bangtin_baocao_04

Chương trình chỉ mới hỗ trợ tính năng này trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.