1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Làm thế nào để bình luận, chia sẻ cảm xúc về những thông tin được chia sẻ?

Làm thế nào để bình luận, chia sẻ cảm xúc về những thông tin được chia sẻ?

Vào menu Bảng tin, chọn bài viết muốn bình luận/bày tỏ cảm xúc.

Để bày tỏ cảm xúc yêu thích bài viết, chạm vào Thích.

Bangtin_binhluan_01

Để bình luận:

Chạm vào Bình luận và nhập nội dung muốn bình luận.

Chạm vào Gửi để đăng bình luận.

Bangtin_binhluan_02

Để trả lời bình luận của đồng nghiệp.

Tại câu bình luận của đồng nghiệp, nhấn Trả lời.

Nhập nội dung trả lời bình luận.

Lưu ý: Khi trả lời 1 trả lời khác trong 1 bình luận, ứng dụng ngầm định nhắc đến tên người được trả lời.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.