1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Làm thế nào để sao chép bình luận?

Làm thế nào để sao chép bình luận?

Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Sao chép.

Chạm vào Sao chép.

bangtin_binhluan_08

Tại vị trí cần sao chép bình luận, chạm và giữ đến khi hiển thị chức năng Dán.

Chạm vào Dán để lấy được nội dung bình luận vừa sao chép.

bangtin_binhluan_09

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.