1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Làm thế nào để ẩn các bài viết không quan tâm đi?

Làm thế nào để ẩn các bài viết không quan tâm đi?

Vào menu Bảng tin.

Tìm kiếm bài viết bất kỳ của nhân viên muốn ẩn bài viết.

bangtin_antatca_01

Chạm vào biểu tượng icon_muiten trên bài viết.

Chạm vào Ẩn bài viết

IMG_0521

Chọn Ẩn tất cả các bài viết từ (tên nhân viên được chọn). Sau khi thực hiện xong tất cả bài viết của nhân viên này (bao gồm bài viết đã đăng trước đó và sau này) sẽ không xuất hiện nữa.

IMG_0522

Lưu ý: Chương trình chỉ mới hỗ trợ tính năng này trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.