1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Tôi muốn xem các thông tin dưới dạng là tin tức thì vào đâu?

Tôi muốn xem các thông tin dưới dạng là tin tức thì vào đâu?

Vào menu Bảng tin, chọn Tin tức.

Chạm tiêu đề tin tức để xem nội dung chi tiết.

Chạm tên chuyên mục để xem các tin tức thuộc chuyên mục đó.

Có thể chạm vào biểu tượng để xem tin tức của các chuyên mục khác.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.