1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. 2. Khi một máy đang làm việc, có một máy khác thực hiện nâng cấp dữ liệu thì có cảnh báo cần nâng cấp phiên bản để làm việc tiếp

2. Khi một máy đang làm việc, có một máy khác thực hiện nâng cấp dữ liệu thì có cảnh báo cần nâng cấp phiên bản để làm việc tiếp

1. Mục đích:

Khi một máy đang làm việc, có một máy khác thực hiện nâng cấp dữ liệu thì có cảnh báo cần nâng cấp phiên bản lên phiên bản mà máy khác đang thực hiện nâng cấp để tránh trường hợp các chứng từ, danh mục thay đổi trong thời gian nâng cấp dữ liệu sẽ không được đồng bộ.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R5: Khi có một máy đang làm việc mà có một máy thực hiện nâng cấp dữ liệu thì chương trình sẽ không cảnh báo.
  • Từ phiên bản R5 trở đi: Khi có một máy đang làm việc mà có một máy thực hiện nâng cấp dữ liệu thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo để máy đang làm việc thực hiện nâng cấp lên phiên bản mà máy khác đang thực hiện nâng cấp.

Lưu ý: Khi xuất hiện cảnh báo này, Kế toán không nên tiếp tục làm việc mà cần thực hiện các bước nâng cấp phiên bản, sau khi thực hiện xong mới tiếp tục làm việc để tránh trường hợp các chứng từ, danh mục thay đổi trong thời gian nâng cấp dữ liệu sẽ không được đồng bộ và có thể bị lỗi.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.