1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Kế toán
  5. Lịch sử phát triển
  6. R44
  7. Khi xem Báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí thì nắm được số liệu lũy kế năm

Khi xem Báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí thì nắm được số liệu lũy kế năm

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi xem Báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí thì biết được số liệu lũy kế năm để nhanh chóng nắm bắt được kết quả kinh doanh của công ty lũy kế từ đầu năm tính đến thời điểm hiện tại, từ đó có được cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra định hướng phát triển phù hợp.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R44: Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo khoản mục chi phí ( Mẫu MISA ) chỉ có số liệu trong kỳ xem báo cáo chứ chưa lấy được số lũy kế từ đầu năm. Do đó khi làm báo cáo theo năm, kế toán phải mở cáo cáo theo từng tháng để xem và thực hiện gộp thủ công rất mất thời gian, công sức.
  • Từ phiên bản R44 trở đi: Thay đổi giao diện và cách lấy số liệu trên báo cáo, giúp người dùng nắm được kết quả kinh doanh lũy kế của doanh nghiệp.

Cách thực hiện trên phần mềm:

  • Vào Báo cáo\Bán hàng\Báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí (Mẫu MISA), khai báo các tham số liên quan. Nhấn Đồng ý.

  • Báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí hiển thị như sau:

 

I. Mục đích
Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.