1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm sao để biết được đơn hàng đã cấp GPSD?

Làm sao để biết được đơn hàng đã cấp GPSD?

Trả lời

Để đáp ứng cho Khách hàng, AMIS CRM 2.0 bỏ trường Đã cấp GPSD của AMIS CRM 1.0 thay bằng trường Tình trạng giao hàng. Nếu Đơn hàng đã cấp GPSD thì tình trạng là Đã giao hàng.

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.