1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm sao lọc được danh sách khách hàng đã mua hoặc chưa mua

Làm sao lọc được danh sách khách hàng đã mua hoặc chưa mua

Trả lời

Tại phân hệ Khách hàng, tạo giao diện lọc với điều kiện hàng hóa đã mua.

  • Tại giao diện danh sách Chào hàng, chọn Thêm giao diện.

  • Tại giao diện thêm mới Giao diện, thiết lập điều kiện lọc bản ghi của Giao diện (Ví dụ điều kiện lọc bản ghi là có thông tin Hàng hóa đã mua là SME).

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.