1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Làm thế nào để bật/tắt chức năng sử dụng mã bảo vệ khi mở phần mềm AMIS.VN?

Làm thế nào để bật/tắt chức năng sử dụng mã bảo vệ khi mở phần mềm AMIS.VN?

Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

MBV1-1

Chọn phần Mã bảo vệ.

MBV1-2

Bật chức năng sử dụng mã bảo vệ.

Chạm vào biểu tượng 2017-05-26_10-43-11

MBV1-3

Nhập 2 lần mã bảo vệ mới, mã bảo vệ phải là 4 ký tự số.

MBV1-4

Lưu ý: Sau khi bật chức năng sử dụng mã bảo vệ thành công, phần mềm sẽ cho phép sử dụng chức năng Xác thực bằng vân tay Đổi mã bảo vệ.

Tắt chức năng sử dụng mã bảo vệ.

Chạm vào biểu tượng 2017-05-26_10-42-56

MBV1-5

Nhập mã bảo vệ đã thiết ở trên.

MBV1-6

Lưu ý:

Phần mềm chỉ cho phép tắt chức năng bằng cách nhập mã bảo vệ và không tắt được bằng cách xác thực vân tay.

Khi tắt chức năng sử dụng mã bảo vệ thì phần mềm cũng tắt luôn chế độ xác thực bằng vân tay.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.