1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Làm thế nào để cập nhật trạng thái hoàn thành công việc?

Làm thế nào để cập nhật trạng thái hoàn thành công việc?

Vào menu Công việc, chạm Hoàn thành tại công việc muốn cập nhật.

Lựa chọn đơn vị tính và nhập số công thực hiện, sau đó chạm Đồng ý.

Lưu ý:

Người giao việc và Người thực hiện mới được phép cập nhật hoàn thành công việc.

Sau khi cập nhật, chương trình đồng thời thực hiện:

  • Gửi email thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.
  • Gửi thông báo đến Người thực hiện và Người liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.
  • Sinh bình luận “Đã hoàn thành công việc” trên công việc .
Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.