1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn xem Biểu đồ phân tích tiến độ và chất lượng công việc thì làm thế nào?

Tôi muốn xem Biểu đồ phân tích tiến độ và chất lượng công việc thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Báo cáo công việc.

Chạm vào biểu tượng và chọn vai trò xem báo cáo.

Chạm vào Biểu đồ phân tích tiến độ và chất lượng công việc.

Chương trình hiển thị báo cáo, có thể chạm vào biểu tượng  để thiết lập tham số báo cáo.

Thiết lập các tham số báo cáo, sau đó chạm Xong.

Lưu ý: Có thể vuốt màn hình sang ngang để xem các biểu đồ khác nhau.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.