1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn sửa lịch làm việc thì làm thế nào?

Tôi muốn sửa lịch làm việc thì làm thế nào?

Vào menu Công việc, chạm Lịch.

Chọn lịch làm việc muốn sửa trên giao diện Lịch làm việc.

Chạm Sửa, sau đó sửa đổi các thông tin liên quan.

Chạm Cất.

Lưu ý:

Nếu lịch làm việc được chọn Cả ngày thì không hiển thị Hạn hoàn thành và được xếp xuống dưới cùng của danh sách Lịch làm việc.

Khi chọn làm việc với vai trò khác thì lịch làm việc là của vai trò đang được chọn. Xem hướng dẫn chọn vai trò làm việc tại đây.

Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về việc thay đổi lịch làm việc đến người lập lịch và những người tham dự (đối với những người tham dự bị loại bỏ khỏi lịch làm việc sẽ nhận được email thông báo với nội dung là hủy bỏ lịch làm việc).

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan