1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn làm việc với vai trò được ủy quyền thì làm thế nào?

Tôi muốn làm việc với vai trò được ủy quyền thì làm thế nào?

Để làm việc vai trò được ủy quyền thì Người ủy quyền phải thiết lập Người thay thế tại đây.

Sau đó Người thay thế thực hiện:

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng  tại ảnh đại diện người dùng.

Lựa chọn vai trò muốn làm việc.

Lưu ý:

Người thay thế có thể thực hiện được các chức năng tương tự như Người ủy quyền.

Các chức năng được thực hiện bởi Người thay thế trên giao diện sẽ hiển thị thêm thông tin: Giao bởi, Hoàn thành bởi, Phản hồi bởi, Đánh giá bởi.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.