1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn làm việc với vai trò được ủy quyền thì làm thế nào?

Tôi muốn làm việc với vai trò được ủy quyền thì làm thế nào?

Để làm việc vai trò được ủy quyền thì Người ủy quyền phải thiết lập Người thay thế tại đây.

Sau đó Người thay thế thực hiện:

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng  tại ảnh đại diện người dùng.

Lựa chọn vai trò muốn làm việc.

Lưu ý:

Người thay thế có thể thực hiện được các chức năng tương tự như Người ủy quyền.

Các chức năng được thực hiện bởi Người thay thế trên giao diện sẽ hiển thị thêm thông tin: Giao bởi, Hoàn thành bởi, Phản hồi bởi, Đánh giá bởi.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan