1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn xem Báo cáo phân tích công thực hiện thì làm thế nào?

Tôi muốn xem Báo cáo phân tích công thực hiện thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Báo cáo công việc.

Chạm vào biểu tượng  và chọn vai trò xem báo cáo.

Chạm vào Báo cáo phân tích công thực hiện theo người thực hiện/người giao việc.

Chương trình hiển thị báo cáo, có thể chạm vào biểu tượng  để thiết lập tham số báo cáo.

Thiết lập các tham số báo cáo, sau đó chạm Xong.

Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo theo Việc tôi giao hoặc Việc tôi được giao.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan