1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn thêm lịch làm việc thì làm thế nào?

Tôi muốn thêm lịch làm việc thì làm thế nào?

Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Thêm trực tiếp trên lịch làm việc

Vào menu Công việc, chạm Lịch.

Chọn ngày trên lịch và chạm vào biểu tượng .

Khai báo thông tin lịch làm việc:

Có thể chọn nhiều Người tham dự bằng cách tích chọn các nhân viên, sau đó chạm Xong.

Nếu công việc cần nguyên 1 ngày để hoàn thành thì có thể chạm biểu tượng tại Cả ngày. Khi đó, chương trình chỉ cho phép chọn ngày của Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

Chạm Cất.

Cách 2: Thêm lịch làm việc từ danh sách công việc

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng tại công việc muốn thêm vào lịch làm việc.

Chọn Thêm vào lịch làm việc.

Lưu ý:

Lịch làm việc được thêm trực tiếp trên màn hình Lịch làm việc có mức độ ưu tiên là không xác định.

Nếu lịch làm việc được chọn Cả ngày thì không hiển thị Hạn hoàn thành và được xếp xuống dưới cùng của danh sách Lịch làm việc.

Khi làm việc với vai trò khác thì hiển thị lịch làm việc của vai trò đang được chọn. Xem hướng dẫn chọn vai trò làm việc tại đây.

Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về lịch làm việc vừa thêm mới đến người lập lịch và những người tham dự.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.