1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Tôi muốn xóa lịch làm việc thì làm thế nào?

Tôi muốn xóa lịch làm việc thì làm thế nào?

Có thể thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Thực hiện trên danh sách lịch làm việc

Vào menu Công việc, chạm Lịch.

Chạm giữ lịch làm việc muốn xóa trên danh sách lịch làm việc, sau đó chạm biểu tượng

Chạm để thực hiện xóa lịch làm việc.

Cách 2: Thực hiện trên giao diện chi tiết lịch làm việc

Vào menu Công việc, chạm Lịch.

Chọn lịch làm việc muốn xóa trên danh sách lịch làm việc.

Chạm Xóa, sau đó chọn  để thực hiện xóa lịch làm việc.

Cách 3: Thực hiện trên danh sách công việc

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng tại công việc có lịch làm việc muốn xóa.

Chọn Xóa lịch làm việc, sau đó chọn  để thực hiện xóa lịch làm việc.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về việc hủy lịch làm việc đến người lập lịch và những người tham dự.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.