1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Đăng ký làm thêm
  5. Làm thế nào để duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhân viên?

Làm thế nào để duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhân viên?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Duyệt đăng ký, nhấn vào nội dung của đơn đăng ký làm thêm để xem chi tiết.

Nhấn Duyệt để đồng ý đơn đăng ký làm thêm.

Nhấn Không duyệt để từ chối đơn đăng ký làm thêm.

Lưu ý:

  • Có thể sửa nội dung đơn đăng ký làm thêm bằng cách nhấn . Trường hợp sửa thông tin người duyệt thì chương trình sẽ thông báo tới người duyệt mới.
  • Khi Duyệt hoặc Không duyệt đơn đăng ký làm thêm chương trình sẽ thông báo tới Người tạo đơn đăng ký làm thêm.
Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.