1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Đăng ký làm thêm
  5. Tôi muốn sửa lại đơn đăng ký làm thêm vừa nộp ở đâu?

Tôi muốn sửa lại đơn đăng ký làm thêm vừa nộp ở đâu?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Tại tab Đăng , chạm vào  tương ứng với nội dung đơn cần chỉnh sửa.

Chọn Sửa.

Thực hiện sửa lại nội dung đơn đăng ký làm thêm, sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.