1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Đăng ký làm thêm
  5. Tôi kiểm tra các đơn đăng ký làm thêm mà mình đã nộp hoặc đã phê duyệt cho nhân viên ở đâu?

Tôi kiểm tra các đơn đăng ký làm thêm mà mình đã nộp hoặc đã phê duyệt cho nhân viên ở đâu?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Lịch sử.

Chạm , để chọn loại đơn đăng ký làm thêm muốn xem lịch sử.

Chạm vào thông tin đơn để xem nội dung chi tiết.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.