1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Đăng ký làm thêm
  5. Tôi muốn nhắc nhở người duyệt đơn thì làm thế nào?

Tôi muốn nhắc nhở người duyệt đơn thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Tại tab Đăng , chạm vào  tương ứng với nội dung đơn cần nhắc người duyệt.

Chọn Nhắc duyệt.

Có thể Nhắc duyệt đơn qua hình thức Gửi email hoặc Gửi tin nhắn.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.