1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Đăng ký làm thêm
  5. Làm thế nào để phê duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhiều nhân viên cùng một lúc?

Làm thế nào để phê duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhiều nhân viên cùng một lúc?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Duyệt đăng ký, chạm vào  để duyệt nhiều đơn đăng ký làm thêm cùng lúc.

Tích chọn các đơn đăng ký làm thêm của nhân viên cần phê duyệt, sau đó chọn Duyệt hoặc Không duyệt đơn.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc đã phê duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhân viên đến nhân sự, người nộp đơn và người liên quan trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.