1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Đăng ký làm thêm
  5. Tôi có thể duyệt lại các đơn đăng ký làm thêm đã bị từ chối trước đó hay không?

Tôi có thể duyệt lại các đơn đăng ký làm thêm đã bị từ chối trước đó hay không?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Lịch sử.

Chạm , sau đó chọn Đăng ký tôi đã từ chối.

Chạm vào đơn đơn đăng ký làm thêm bị từ chối cần được phê duyệt lại trên danh sách.

Chạm Duyệt.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.