1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Làm thế nào để mở phần mềm AMIS.VN sau khi bật chức năng sử dụng mã bảo vệ?

Làm thế nào để mở phần mềm AMIS.VN sau khi bật chức năng sử dụng mã bảo vệ?

Trường hợp không thiết lập xác thực bằng vân tay, nhập mã bảo vệ để truy cập phần mềm.

MBV3-1

Trường hợp có thiết lập xác thực bằng vân tay, xác nhận vân tay để truy cập phần mềm.

MBV3-2

Lưu ý:

Trường hợp xác thực bằng vân tay 3 lần liên tiếp không được thì phần mềm chuyển về giao diện nhập mã bảo vệ và ẩn chức năng Mở khóa bằng vân tay.

Trường hợp nhập mã bảo vệ sai 5 lần liên tiếp thì tài khoản sẽ bị khóa 10 phút.

MBV3-3

Còn nếu không nhớ mã bảo vệ thì có thể gỡ phần mềm AMIS.VN ra và cài lại để sử dụng tiếp.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.