1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Làm thế nào để nhắc Quản lý phê duyệt đề nghị đi công tác cho mình?

Làm thế nào để nhắc Quản lý phê duyệt đề nghị đi công tác cho mình?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all

Chọn phần Đề nghị và thực hiện gửi lại yêu cầu duyệt đề nghị đi công tác tới người phê duyệt theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Gửi từ danh sách các đề nghị đi công tác chưa được duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đề nghị đi công tác.

3.1

Chọn chức năng Nhắc duyệt.

3.2

Chọn hình thức nhắc duyệt đề nghị bằng Gửi email hoặc Gửi tin nhắn.

3.3

Cách 2: Gửi từ chi tiết đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt

Chạm vào đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt.

3.4

Chạm vào biểu tượng Other.

3.5

Chọn chức năng Nhắc duyệt.

3.6

Chọn hình thức nhắc duyệt đề nghị bằng Gửi email hoặc Gửi tin nhắn.

3.7

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.