1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi có thể duyệt lại các đề nghị đi công tác đã bị từ chối trước đó hay không?

Tôi có thể duyệt lại các đề nghị đi công tác đã bị từ chối trước đó hay không?

Có thể duyệt lại các đề nghị đi công tác đã bị từ chối trước đó bằng cách:

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all 1

Chọn phần Lịch sử, sau đó chạm vào biểu tượng v và chọn loại Đề nghị tôi đã từ chối.

Screenshot_2017-07-17-08-29-12

Chạm vào đề nghị đi công tác bị từ chối cần được phê duyệt lại trên danh sách.

Screenshot_2017-07-17-08-29-18

Chọn Duyệt đơn, sau đó nhấn Có.

3.3

Lưu ý: Đề nghị đi công tác bị từ chối sau khi được phê duyệt lại sẽ được chuyển sang danh sách Đề nghị tôi đã duyệt. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi lại email thông báo kết quả phê duyệt lại đề nghị đi công tác đến nhân sự và người lập (trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động).

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan