1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi có thể sửa lại đề nghị đi công tác của nhân viên không?

Tôi có thể sửa lại đề nghị đi công tác của nhân viên không?

Có thể sửa lại đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt của nhân viên bằng cách:

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all 1

Chọn phần Duyệt đề nghị và thực hiện sửa đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt của nhân viên theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sửa từ danh sách các đề nghị đi công tác cần duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đề nghị đi công tác.

5.2

Chọn chức năng Sửa.

7.1

Cách 2: Sửa từ chi tiết đề nghị đi công tác cần duyệt

Chạm vào đề nghị đi công tác chưa được phê duyệt.

5.5

Chạm Sửa.

7.2

Lưu ý:

Trường hợp thay đổi thông tin Người duyệt, đề nghị đi công tác được chuyển sang danh sách Đề nghị chờ duyệt của người duyệt mới.

Hệ thống sẽ gửi email thông báo đính chính lại nội dung đề nghị đi công tác đến nhân sự, người lập đề nghị và người duyệt mới (nếu thay đổi thông tin Người duyệt) trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.