1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi kiểm tra các đề nghị đi công tác mà mình đã lập hoặc đã phê duyệt cho nhân viên ở đâu?

Tôi kiểm tra các đề nghị đi công tác mà mình đã lập hoặc đã phê duyệt cho nhân viên ở đâu?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all 1

Chọn phần Lịch sử.

Screenshot_2017-07-17-08-28-48

Chạm vào biểu tượng v để chọn khoảng thời gian phát sinh các đề nghị đi công tác.

Screenshot_2017-07-17-08-28-53

Chạm vào biểu tượng v để chọn loại đề nghị muốn xem lịch sử.

Screenshot_2017-07-17-08-28-58

Chạm vào thông tin đề nghị đi công tác để xem nội dung chi tiết.

Screenshot_2017-07-17-08-29-18

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.