1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi muốn kiểm tra các đề nghị đi công tác của nhân viên chưa được duyệt ở đâu?

Tôi muốn kiểm tra các đề nghị đi công tác của nhân viên chưa được duyệt ở đâu?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all 1

Chọn phần Đuyệt đề nghị để kiểm tra các đề nghị đi công tác cần được phê duyệt.

5.1

Lưu ý: Với các đề nghị chưa được duyệt, người duyệt có thể phê duyệt hoặc sửa đề nghị đi công tác của nhân viên nếu cần.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.