1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi muốn kiểm tra các đề nghị đi công tác của nhân viên chưa được duyệt ở đâu?

Tôi muốn kiểm tra các đề nghị đi công tác của nhân viên chưa được duyệt ở đâu?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all 1

Chọn phần Đuyệt đề nghị để kiểm tra các đề nghị đi công tác cần được phê duyệt.

5.1

Lưu ý: Với các đề nghị chưa được duyệt, người duyệt có thể phê duyệt hoặc sửa đề nghị đi công tác của nhân viên nếu cần.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan