1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Làm thế nào để phê duyệt đề nghị đi công tác cho nhân viên?

Làm thế nào để phê duyệt đề nghị đi công tác cho nhân viên?

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all 1

Chọn phần Duyệt đề nghị và thực hiện phê duyệt theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Phê duyệt từ danh sách các đề nghị đi công tác cần duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đề nghị đi công tác.

5.2

Phê duyệt đề nghị đi công tác:

Chọn Duyệt đơn nếu đồng ý, sau đó nhấn .

5.3

Chọn Không duyệt nếu từ chối và nhập lý do từ chối, sau đó nhấn .

5.4

Cách 2: Phê duyệt từ chi tiết đề nghị đi công tác cần duyệt

Chạm vào đề nghị đi công tác cần duyệt.

5.5

Phê duyệt đề nghị đi công tác:

Chọn Duyệt đơn nếu đồng ý, sau đó nhấn .

5.6

Chọn Không duyệt nếu từ chối và nhập lý do từ chối, sau đó nhấn .

5.7

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về việc đã phê duyệt đề nghị đi công tác đến nhân sự, người lập đề nghị và người đi cùng đoàn công tác trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.