1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác đã bị Quản lý từ chối hay không?

Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác đã bị Quản lý từ chối hay không?

Nhân viên có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác đã bị Quản lý từ chối bằng cách:

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all

Chọn phần Lịch sử, sau đó chạm vào biểu tượng v và chọn loại Đề nghị của tôi đã bị từ chối.

Screenshot_2017-07-17-08-31-10

Chạm vào thông tin đề nghị đi công tác đã bị từ chối trên danh sách, sau đó thực hiện sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác.

Screenshot_2017-07-17-08-31-03

Chạm Sửa nếu muốn sửa lại đề nghị đi công tác.

2.3

Chạm Xóa nếu muốn xóa đề nghị đi công tác.

2.4

Lưu ý: Đề nghị đi công tác bị từ chối sau khi vào sửa sẽ được hệ thống tự động gửi lại cho cho nhân sự, người lập đề nghị và người duyệt.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan