1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Nhân viên đi công tác
  5. Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác đã bị Quản lý từ chối hay không?

Tôi có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác đã bị Quản lý từ chối hay không?

Nhân viên có thể sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác đã bị Quản lý từ chối bằng cách:

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

all

Chọn phần Lịch sử, sau đó chạm vào biểu tượng v và chọn loại Đề nghị của tôi đã bị từ chối.

Screenshot_2017-07-17-08-31-10

Chạm vào thông tin đề nghị đi công tác đã bị từ chối trên danh sách, sau đó thực hiện sửa hoặc xóa đề nghị đi công tác.

Screenshot_2017-07-17-08-31-03

Chạm Sửa nếu muốn sửa lại đề nghị đi công tác.

2.3

Chạm Xóa nếu muốn xóa đề nghị đi công tác.

2.4

Lưu ý: Đề nghị đi công tác bị từ chối sau khi vào sửa sẽ được hệ thống tự động gửi lại cho cho nhân sự, người lập đề nghị và người duyệt.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.