1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Làm thế nào để nhắc Quản lý phê duyệt đơn xin nghỉ cho mình?

Làm thế nào để nhắc Quản lý phê duyệt đơn xin nghỉ cho mình?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Nộp đơn và thực hiện gửi lại yêu cầu duyệt đơn xin nghỉ tới người phê duyệt theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Gửi từ danh sách các đơn xin nghỉ chưa được duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đơn xin nghỉ trên danh sách Đơn chưa được duyệt.

Chọn chức năng Nhắc duyệt.

Chọn hình thức nhắc duyệt đơn bằng Gửi email hoặc Gửi tin nhắn.

Cách 2: Gửi từ chi tiết đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt

Chạm vào đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt trên danh sách Đơn chưa được duyệt.

Chạm vào biểu tượng Other.

Chọn chức năng Nhắc duyệt.

Chọn hình thức nhắc duyệt đơn bằng Gửi email hoặc Gửi tin nhắn.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.