1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Làm thế nào để phê duyệt đơn xin nghỉ cho nhân viên?

Làm thế nào để phê duyệt đơn xin nghỉ cho nhân viên?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Duyệt đơn và thực hiện phê duyệt theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Phê duyệt từ danh sách các đơn xin nghỉ cần duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đơn xin nghỉ trên danh sách các đơn cần duyệt.

Phê duyệt đơn xin nghỉ:

Chọn Duyệt đơn nếu đồng ý, sau đó nhấn .

Chọn Không duyệt nếu từ chối và nhập lý do từ chối, sau đó nhấn Xong.

Cách 2: Phê duyệt chi tiết từ đơn xin nghỉ cần duyệt

Chạm vào đơn xin nghỉ cần duyệt.

Phê duyệt đơn xin nghỉ:

Chọn Duyệt đơn nếu đồng ý, sau đó nhấn .

Chọn Không duyệt nếu từ chối và nhập lý do từ chối, sau đó nhấn Xong.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc đã phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên đến nhân sự, người nộp đơn và người liên quan trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.