1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Làm thế nào để phê duyệt đơn xin nghỉ của nhiều nhân viên cùng một lúc?

Làm thế nào để phê duyệt đơn xin nghỉ của nhiều nhân viên cùng một lúc?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Duyệt đơn.

Chạm vào biểu tượng act (hoặc chạm vào Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

Chạm vào các đơn xin nghỉ cần được phê duyệt.

Lưu ý:

Nếu chọn sai đơn xin nghỉ cần duyệt, thì chạm vào đơn đó một lần nữa để bỏ tích chọn.

Nếu muốn chọn toàn bộ đơn xin nghỉ cần duyệt trên danh sách thì chạm vào biểu tượng 2017-06-12_16-09-07, sau đó nhấn Chọn hết.

Phê duyệt các đơn xin nghỉ:

Chạm Duyệt đơn nếu chấp nhận các đơn xin nghỉ đã chọn.

Chạm Không duyệt nếu từ chối các đơn xin nghỉ đã chọn.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc đã phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên đến nhân sự, người nộp đơn và người liên quan trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.