1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Tôi có thể sửa lại đơn xin nghỉ của nhân viên không?

Tôi có thể sửa lại đơn xin nghỉ của nhân viên không?

Có thể sửa lại đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt của nhân viên bằng cách:

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ  .

Chọn phần Duyệt đơn và thực hiện sửa đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt của nhân viên theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sửa từ danh sách các đơn xin nghỉ cần duyệt

Chạm vào biểu tượng v tại thông tin đơn xin nghỉ trên danh sách các đơn cần duyệt.

Chọn chức năng Sửa.

Sửa lại thông tin trên đơn xin nghỉ của nhân viên, sau đó nhấn Cất.

Cách 2: Sửa từ chi tiết đơn xin nghỉ cần duyệt

Chạm vào đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt.

Chạm vào biểu tượng edit (hoặc chạm vào Sửa đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

Sửa lại thông tin trên đơn xin nghỉ của nhân viên, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

Người duyệt chỉ được phép chỉnh sửa 2 trường thông tin Người duyệtGhi chú.

Trường hợp thay đổi thông tin Người duyệt, đơn xin nghỉ được chuyển sang danh sách Đơn chờ duyệt của người duyệt mới. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi email thông báo đính chính lại nội dung đơn xin nghỉ của nhân viên đến nhân sự, người duyệt mới và nhân viên (trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động).

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.