1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Tôi có thể duyệt lại các đơn xin nghỉ đã bị từ chối trước đó hay không?

Tôi có thể duyệt lại các đơn xin nghỉ đã bị từ chối trước đó hay không?

Có thể duyệt lại các đơn xin nghỉ đã bị từ chối trước đó bằng cách:

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Lịch sử.

Chạm vào biểu tượng v và chọn loại Đơn tôi đã từ chối.

Chạm vào đơn xin nghỉ bị từ chối cần được phê duyệt lại trên danh sách.

Chạm Duyệt đơn, sau đó nhấn Có.

Lưu ý: Đơn xin nghỉ bị từ chối sau khi được phê duyệt lại sẽ được chuyển sang danh sách Đơn tôi đã duyệt. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi lại email thông báo kết quả phê duyệt lại đơn xin nghỉ đến nhân sự, nhân viên và người thay thế (trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhận sự có thiết lập chế độ gửi email tự động).

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.