1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Quản lý nghỉ
  5. Tôi có thể sửa hoặc xóa đơn xin nghỉ đã bị Quản lý từ chối hay không?

Tôi có thể sửa hoặc xóa đơn xin nghỉ đã bị Quản lý từ chối hay không?

Nhân viên sửa hoặc xóa đơn xin nghỉ đã bị Quản lý từ chối bằng cách:

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

Chọn phần Lịch sử.

Chạm vào biểu tượng v và chọn loại Đơn của tôi đã bị từ chối.

Chạm vào thông tin đơn xin nghỉ đã bị từ chối trên danh sách, sau đó thực hiện sửa hoặc xóa đơn xin nghỉ.

Chạm Xóa đơn xin nghỉ nếu muốn xóa đơn xin nghỉ.

Chạm vào biểu tượng edit (hoặc chạm vào Sửa đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS) nếu muốn sửa lại đơn xin nghỉ.

Lưu ý: Đơn xin nghỉ bị từ chối sau khi vào sửa sẽ được hệ thống tự động gửi lại cho cho nhân sự, nhân viên và người duyệt.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.