1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để sắp xếp danh sách bản ghi theo một trường thông tin?

Làm thế nào để sắp xếp danh sách bản ghi theo một trường thông tin?

Trả lời

Tại giao diện danh sách, nhấn vào tên cột trường muốn sắp xếp bản ghi theo lựa chọn sắp xếp tăng dần/giảm dần.

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.