1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Bảng tin
  4. Làm thế nào để sửa/xóa bình luận đã đăng?

Làm thế nào để sửa/xóa bình luận đã đăng?

Để sửa bình luận thực hiện như sau:

  • Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Sửa.

bangtin_binhluan_04

  • Chạm vào Sửa.

bangtin_binhluan_05

  • Nhập lại nội dung bình luận.
  • Nhấn Cất.

bangtin_binhluan_06

Để xóa bình luận thực hiện như sau:

  • Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Xóa.
  • Chạm vào Xóa.

bangtin_binhluan_07

  • Chạm vào để xác nhận việc xóa bình luận.

2017_03_15_17.28.03

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.