1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Làm thế nào để sửa/xóa tin nhắn mẫu?

Làm thế nào để sửa/xóa tin nhắn mẫu?

Để sửa tin nhắn mẫu thực hiện như sau:

Vào menu Còn nữa, chạm vào Thiết lập.

Chạm vào Mẫu tin nhắn.

Chạm vào tin nhắn mẫu cần sửa.

Thay đổi lại các nội dung của tin nhắn mẫu như: loại mẫu, tên mẫu hoặc nội dung tin nhắn.

Nhấn Cất.

Để xóa tin nhắn mẫu thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

Trên danh sách Mẫu tin nhắn, chạm vào mẫu tin nhắn cần xóa, giữ và vuốt sang trái.

Chọn Xóa.

Chạm vào để xác nhận việc xóa mẫu tin nhắn.

Cách 2:

Trên danh sách Mẫu tin nhắn, chạm vào mẫu tin nhắn cần xóa.

Chạm vào Xóa mẫu.

Chạm vào Có để xác nhận việc xóa mẫu tin nhắn.

Lưu ý: Chương trinh không cho phép xóa các tin nhắn đã thiết lập sẵn.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.