1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Danh bạ
  4. Làm thế nào để gửi tin nhắn cho từng nhân viên

Làm thế nào để gửi tin nhắn cho từng nhân viên

Vào menu Danh bạ, chọn nhân viên cần gửi tin nhắn.

Chạm vào biểu tượng (Trường hợp nhân viên có nhiều số điện thoại, chọn số điện thoại muốn gửi tin nhắn.)

Nếu muốn soạn tin nhắn mới thì nhập nội dung tin nhắn và có thể chèn thông tin người nhận theo cú pháp @ho, @ten, @hovaten, @danhxung, sau đó chạm vào Gửi hoặc chạm vào biểu tượng .

Nếu muốn sử dụng mẫu tin nhắn thì chạm Tin nhắn mẫu, chọn mẫu tin nhắn muốn gửi, sau đó chạm Gửi.

Lưu ý: Có thể thiết lập các tin nhắn mẫu tại đây.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.