1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Công việc
  5. Làm thế nào để tiếp nhận công việc được quản lý giao?

Làm thế nào để tiếp nhận công việc được quản lý giao?

Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Thực hiện trên danh sách công việc

Vào menu Công việc, chạm vào biểu tượng tại công việc muốn tiếp nhận.

Chọn Đã nhận công việc.

Cách 2: Mở chi tiết công việc

Vào menu Công việc, chạm vào công việc muốn tiếp nhận.

Chương trình sẽ tự động tiếp nhận công việc.

Lưu ý:

Người thực hiện mới được phép tiếp nhận công việc.

Sau khi tiếp nhận, chương trình đồng thời thực hiện:

Gửi email thông báo đến Người giao việc và Người liên quan (theo thông tin email đã khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự). Nhân sự có thể thiết lập mẫu email thông báo trên ứng dụng AMIS.VN – Công việc và người dùng có thể thiết lập nhận email tại đây.

Gửi thông báo đến Người giao việc và Người liên quan qua ứng dụng AMIS.VN Mobile.

Sinh bình luận “Đã nhận được công việc” trên công việc.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan