1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Cấp phát thuê bao
 5. Quản lý tài sản
 6. Làm thế nào để biết được tổng thể tình trạng của tài sản?

Làm thế nào để biết được tổng thể tình trạng của tài sản?

1. Nội dung

Trước kỳ báo cáo, quản lý tài sản của đơn vị cần thống kê tổng thể tình trạng tài sản của đơn vị hoặc muốn so sánh, đối chiếu tình hình tài sản kỳ này so với kỳ trước,… từ đó có phương án sử dụng tài sản hợp lý nhất. Để nắm được tổng thể tình trạng tài sản của đơn vị, quản lý tài sản có thể xem báo cáo Tình trạng tài sản trên ứng dụng Quản lý tài sản

2. Cách thực hiện trên phần mềm

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph

Lưu ý:

 • Để xem được báo cáo Tình trạng tài sản, cần được phân quyền Sử dụng của Báo cáo.
 • Báo cáo Tình trạng tài sản được lập ở cấp Tổng công ty và các Trung tâm/Văn phòng. Nếu nhân viên không có quyền truy cập toàn bộ CCTC ở mức Trung tâm/Văn phòng thì khi xem báo cáo này để trống CCTC
 1. Tại ứng dụng Tài sản/ chọn phân hệ Báo cáo MISA
 2. Chọn tab Tình hình tài sản
 3. Chọn cơ cấu tổ chức và thiết lập thời gian muốn xem báo cáo
 4. Nhấn Lấy dữ liệu
 5. Chương trình hiển thị danh sách tổng thể tình trạng tài sản trong đơn vị:

Lưu ý: Có thể xuất khẩu báo cáo ra Excel hoặc PDF bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu và chọn định dạng:


Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.