1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Cấp phát thuê bao
  5. Quản lý tài sản
  6. Làm thế nào để VP/TT in báo cáo và gửi báo cáo kiểm đếm tài sản?

Làm thế nào để VP/TT in báo cáo và gửi báo cáo kiểm đếm tài sản?

1. Mục đích

Giúp bộ phận quản lý tài sản các Văn phòng/Trung tâm in, xuất khẩu báo cáo kiểm kê tài sản để gửi cho lãnh đạo.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

1. Tại báo cáo kiểm đếm tài sản, nhấn In. Chương trình in báo cáo kiểm đếm tài sản theo mẫu của ban ISO

2. Ngoài ra, có thể xuất khẩu báo cáo kiểm đếm ra file Excel hoặc PDF bằng cách chọn Xuất khẩu và chọn định dạng:

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.