Làm thế nào để VP/TT kiểm đếm tài sản?

1. Mục đích

Định
kỳ hàng tháng hoặc quý, quản lý tài sản thành lập Ban kiểm đếm để thực
hiện kiểm tra số lượng và tình trạng các loại tài sản theo thực tế. Sau
đó so sánh với sổ sách, nếu có chênh lệch thì sẽ đề xuất biện pháp xử
lý. 

2. Cách thực hiện trên phần mềm

Để thực hiện kiểm đếm tài sản, quản lý tài sản thực hiện theo các bước sau:

1. Lập biên bản kiểm đếm

2. Thực hiện kiểm đếm tài sản trên AMIS.VN Mobile

3. Cập nhật kết quả kiểm đếm trên ứng dụng Quản lý Tài sản

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.