1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Cấp phát thuê bao
 5. Quản lý tài sản
 6. Làm thế nào để nắm được tình hình tăng, giảm và số lượng tài sản đầu kỳ, cuối kỳ?

Làm thế nào để nắm được tình hình tăng, giảm và số lượng tài sản đầu kỳ, cuối kỳ?

1. Mục đích

Khi nhận được yêu cầu mua sắm tài sản, quản lý tài sản cố định cần xem lại tình hình tăng, giảm tài sản trong kỳ để đưa ra phương án sử dụng tài sản hợp lý nhất. Ứng dụng Quản lý tài sản cung cấp báo cáo Tình hình tăng, giảm tài sản đáp ứng được nhu cầu này của quản lý tài sản.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

Lưu ý:

 • Để xem được báo cáo Tình hình tăng, giảm tài sản, cần được phân quyền Sử dụng của Báo cáo.
 • Báo cáo Tình hình tăng, giảm tài sản được lập ở cấp Tổng công ty và các Trung tâm/Văn phòng. Nếu nhân viên không có quyền truy cập toàn bộ CCTC ở mức Trung tâm/Văn phòng thì khi xem báo cáo sẽ để trống CCTC.
 1. Tại ứng dụng Tài sản/ chọn phân hệ Báo cáo MISA.
 2. Chọn tab Tình hình tăng, giảm tài sản
 3. Chọn cơ cấu tổ chức và thiết lập thời gian muốn xem báo cáo
 4. Nhấn Lấy dữ liệu
 5. Chương trình hiển thị danh sách các tài sản thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Các tài sản có ngày Ghi tăng trong quá trình sử dụng tài sản <= Đến ngày báo cáo
 • Các tài sản có ngày bắt đầu Hủy/Thanh lý/Mất trong quá trình sử dụng tài sản nằm trong khoảng thời gian xem báo cáo

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph

Lưu ý: Có thể xuất khẩu báo cáo ra Excel hoặc PDF bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu và chọn định dạng:

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.